Onuncu ve on birinci oturum arasında yaptıklarınızı özetlemek amacıyla15 dakika (ya da ihtiyaç duyduğunuz kadar) ayırınız.

  • Planladığımızı yapmayı başarabildik mi?
  • Uygulamalarımızın video kayıtlarına aldık mı?
  • Yapması kolay ve zor olan şeyler nelerdi?
  • Planladıklarınızı yaparken neyi öğrendiniz?
  • Çalışma planlarımızın gelecekteki gelişimiyle ilgili nasıl işbirliği yapıyor ve sorumluluk alıyoruz?
intro8_u_mellemrum
Syal, duygusal ve bilişsel öğrenmeyi destekleme

Pratik yapilmasi gereken beceriler
  • Kuruma yerleştirilmeden önce kötü bakıma maruz kalmış çocukların öğrenme problemlerini anlayabilen personel
  • Öğrenme süreçlerini destekleyen etkinlikler ve uygulama yolları bulmak
  • Öğrenme süreci problemlerinin üstesinden gelmede çocuklara yardımcı olma.

 


Oturumun temasi
11. oturumda bilişsel öğrenmenin ( okul dersleri: matematik, dil vb. ) okul öncesi sosyal hayatla nasıl ilişkili olduğunu keşfedeceğiz.


Bu oturumdaki soru, çocuklara okula, üniversiteye ve diğer eğitim birimlerindeki temel öğeleri öğretmeyi sağlayan bir sosyal çerçeveyi nasıl oluşturabilebileceğimizdir.

Oturumun amaci
Çocukların belli amaçları öğrenmeleri için gerekli olan, bilişsel ve sosyal becerilerini destekleyen yollar bulmak.