Atvēliet 15 minūtes (vai tik daudz, cik nepieciešams), lai apkopotu ar ko esat strādājuši starp šo un iepriekšējo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, ko bijām plānojuši?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko esam iemācījušies no tā, ko darījām?
  • Kā mēs sadarbojāmies un uzņēmāmies atbildību?
  • Ko mēs nākotnē varam darīt labāk, strādājot starp nodarbībām?
Darba ar attiecībām veicināšana, veicot praktiskus uzdevumiem

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Izprast nepārtraukto balansu starp pienākumu veikšanu un darbu ar attiecībām.
  • Apskatīt ieteikumus aprūpētāju un bērnu attiecību attīstībai.
  • Diskutēt un plānot atkārtojamas aktivitātes, lai veicinātu bērnu un aprūpētāju attiecības

Nodarbības tēmas
9. nodarbībā – Droša Pamata Modelis – jūs sapratāt bērna pamata sociālās vajadzības: veidot ilglaicīgas attiecības ar konkrētu aprūpētāju, un būt piederīgam kādai ģimenei līdzīgai grupai.
4. nodarbībā – Kā praktizēt profesionālu aprūpi? – jūs strādājāt, lai izprastu balansu starp divām aprūpes dimensijām: praktiskiem darba uzdevumiem un sociālo attiecību darbu, kamēr veicat ikdienas uzdevumus. Šajā nodarbībā jūs diskutēsiet un plānosiet, kā jūs varat izmantot Uzdevumu un Attiecību pieeju ikdienas aktivitātēs, un kā jūs to varat paveikt darba plānā, kas piedāvā drošu pamatu un ilglaicīgas attiecības īpaši ar maziem bērniem un bērniem, kuri nesen nonākuši institūcijā
 

Nodarbības mērķi
Veidot un plānot ilgtermiņa sociālas attiecības un tuvināšanos starp bērniem un viņu aprūpētājiem ikdienas aktivitātēs.