Sociālo attiecību darba trīs līmeņi

Šajā nodarbībā runāsim par individuālām aprūpētājs – bērns attiecībām. .

Nākamajā nodarbībā jūs strādāsiet, lai veidotu izpratni par piederību grupai un atrašanos vietā, kas ir saistīta ar sabiedrību


Ir trīs līmeņu sociālās attiecības, ar kurām varat strādāt:

INDIVIDUĀLAS APRŪPĒTĀJS – BĒRNS ATTIECĪBAS
 
Šeit jūs fokusējaties uz to, kā primārais aprūpētājs var strādāt ar individuālu bērnu, lai veicinātu personīgo attīstību un piesaisti.
ATTIECĪBAS GRUPĀ
 
Šeit jūs fokusējaties uz spēcīgu piederības sajūtu grupai veidošanu un bērnu identificēšanos ar grupu.
ATTIECĪBAS INSTITŪCIJĀ
 
Šeit jūs fokusējaties uz izpratnes sajūtu par dzīvošanu institūcijā vai audžuģimenē, kas ir aktīva sabiedrības daļa, veidošanu.
family like rooms