Prosimy w ciągu 15 minut (lub tylu, ile potrzeba) podsumować to, nad czym pracowaliście pomiędzy sesją ostatnią a tą:

  • Czy osiągnęliśmy sukces zgodnie z założonym planem (zmiana wartości i praktyki)?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyliśmy się podczas realizowania planowanych działań?
  • Jak wyglądała nasza współpraca i branie na siebie odpowiedzialności?
  • Co możemy zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?
Promowanie relacji zawodowych w odniesieniu do zadań praktycznych

Ćwiczone kompetencje
  • Zrozumienie bieżącej równowagi pomiędzy zadaniami a relacjami.
  • Ocenianie sugestii dotyczących rozwijania relacji pomiędzy opiekunem a dzieckiem
  • Omówienie i opracowanie planu działań na rzecz promowania relacji pomiędzy opiekunem a dzieckiem

Temat sesji
W sesji 9 – Model Poczucia Bezpieczeństwa –  - poznali Państwo podstawowe potrzeby społeczne dzieci: posiadanie długotrwałych relacji z wybranymi opiekunami oraz poczucie przynależności do grupy przypominającej rodzinę. W sesji 4 – Jak praktykować sprawowanie profesjonalnej opieki? – pracowali Państwo nad zrozumieniem równowagi pomiędzy dwoma wymiarami opieki: zajęciami praktycznymi oraz relacjami socjalnymi w czasie wykonywania codziennych zadań. W czasie tej sesji szkoleniowej przedyskutują i zaplanują Państwo sposób wykorzystania planowania Zadań i Relacji w codziennych czynnościach oraz w jaki sposób mogą Państwo robić to w ramach planu działania, umożliwiającego zaoferowanie bezpiecznej podstawy i długotrwałej relacji zwłaszcza małym dzieciom i dzieciom, które znajdują się w instytucji od niedawna.
Cele sesji
Opracowanie i zaplanowanie długotrwałej relacji i przywiązania się do siebie dzieci i opiekunów w ramach codziennych czynności.