dokuzuncu ve onuncu oturum arasında yaptıklarınızı özetlemek amacıyla15 dakika (ya da ihtiyaç duyduğunuz kadar) ayırınız

  • Planladığımızı yapmayı başarabildik mi?
  • Planladıklarımızı yaparken neyi öğrendik?
  • Yapması kolay ve zor olan şeyler nelerdi?
  • Nasıl işbirliği yapıyor ve sorumluluk alıyoruz?
Uygulamalı görevlerde ilişki çalışmalarını geliştirmek

Pratik yapılması gereken beceriler
  • Uygulama görevleri ve İlişki kurma görevleri arasındaki süregelen dengeyi anlama
  • Bakıcı anne ve çocuk arasındaki ilişkilerin gelişimi üzerine önerileri gözden geçirme
  • Bakıcı anne ve çocuk arasındaki ilişki üzerine tekrarlanan etkinlikleri tartışma ve planlama

Oturumun teması
  • 9. Oturumda gördüğünüz Güven Temeli Modelinde çocukların temel sosyal ihtiyaçlarının neler olduğunu anladınız. Bu ihtiyaçlar belli bakıcı annelerle uzun süreli ilişkiler geliştirmek, ve aile benzeri bir gruba dahil olma duygusudur.
  • 4. Oturumda, Profesyonel Bakım Nasıl Uygulanır? Başlığı altındaki bölümde bakımın iki boyutu olan günlük görevlerinizi yerine getirirken yaptığınız uygulama görevleri ve sosyal ilişki kurma görevleri arasındaki dengeyi anlamaya çalıştınız.

Bu eğitim oturumunda ise günlük etkinliklerde Görev ve İlişki düşüncesini nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Özellikle kurumlardaki küçük ve yeni gelen çocuklara uzun süreli ilişkiler ve Güven Temelini bir çalışma planı içerisinde nasıl sunabileceğinizi tartışarak planlayacaksınız.Oturum amacı
Günlük etkinliklerde, çocukların uzun süreli sosyal ilişkiler kurmalarını ve bakıcı anneleri ile aralarında olan bağın nasıl oluşturulacağını planlamak ve tasarlamak.