Въведение в тема А: Ежедневни задължения и дейности за изграждане на взаимоотношения с детето

Децата трябва да се научат от вас как да изграждат връзка с грижещите се за тях хора, как да се чувстват привързани към тях, как да взаимодействат с други хора.
 

Те се учат какво представлява социалното поведение и как да го овладеят благодарение на вас и дейностите в насока по изграждане на взаимоотношения.
В този смисъл, вие, като професионалисти, сте най-важните хора в живота на децата, лишени от родителска грижа. Те нямат родители, които да ги учат, така че са принудени да разчитат на грижещия се за тях специалист за напътствия. Това, което би трябвало да научат от родителите си, трябва да го научат от вас.
Това понякога е огромна отговорност, но е същевременно и дар – когато успеете, вие сте дали на детето сигурна база – стабилна основа в неговия/ нейния живот.
 

Да реализирате това не е лесно, особено ако носите отговорност за голям брой деца, затова разгледайте следната задача.
 

Когато работите с деца, винаги ще се сблъсквате с две различни задачи. Ще имате много ежедневни (практически) задължения – занимания с децата, обличането им, слагането им да спят, къпане, сменяне на пелени и др. Това е необходимо с цел посрещане на нуждите на детето (храна, сън, занимания) и с цел изграждане на естествен режим на дейностите през деня. Докато правите всичко това, вие също така и упражнявате дейности за изграждане на взаимоотношения – докато го обличате, вие също така си взаимодействате с детето, говорите с него, привличате вниманието му, усмихвате му се и го милвате и т.н. Това е необходимо, за да му помогнете да се почувства в безопасност, за да изградите отношение на привързаност, и за неговото социално и емоционално възпитание като цяло.

 

Винаги е трудно да се балансира между ежедневните задължения и дейностите за изграждане на връзка. Нека да видим този видеозапис, който показва три различни начина за балансиране между ежедневните задължения и дейностите за изграждане на връзка с децата. Задължението и в трите примера е едно и също, но начините, по които възпитателят взаимодейства с детето, са различни:


Жената вляво се фокусира върху задължението – тя не отдава значение на изграждането на връзка с детето, докато му сменя пелената. По този начин тя приключва бързо със задачата и може да насочи вниманието си към следващото дете, но детето не е научило нищо за това как да установява връзка с други хора. Жената в средата също сменя пелена, но в същото време тя говори много на бебето и се опитва да привлече вниманието му. Така тя може да балансира между задължението и изграждането на връзка – тя се справя със задачата в рамките на приемлив период от време и същевременно стимулира детето. Жената вдясно се концентрира предимно върху изграждането на връзка и почти забравя, че има друго задължение. От друга страна, това дете ще научи много за това какво представлява концентрацията на вниманието, радостта, контакта между хората. Така че може би тази жена учи детето в най-голяма степен как да създава връзки.

Групова дискусия

20 минути
 

  • Какво е най-важното или необходимото за вас, как балансирате между ежедневните задължения и дейностите за изграждане на връзки във вашата институция?
  • Как балансирате между ежедневните задължения и дейностите за изграждане на връзки във вашето собствено семейство? А как правеха това вашите родители?
  • Каква е причината да има именно такъв баланс във вашата институция? Дали защото винаги сте правили така? Дали защото сте много заети? Или защото смятате, че е важно да научите децата как да изграждат връзки?
  • Какви са проблемите при балансирането между ежедневните задължения и дейностите за изграждане на връзки, с които се сблъсквате всеки ден?
  • Как балансирате между отделеното време и внимание на едно дете и обръщането на внимание на всички деца? Когато сте ангажирани с много деца, винаги е трудно да прецените колко внимание да отделите на едно от тях и колко на всички останали.
  • Какво може да направите, за да изградите колкото е възможно повече връзки с децата, докато същевременно изпълнявате ежедневните си задължения?

 


Въпроси за проверка на вашето разбиране

20 минути
 

  • Защо професионалистите, които предоставят грижи за децата, лишени от родителски грижи, са най-важните хора в живота на тези деца?
  • Какво има значение, когато се фокусирате върху ежедневните си задължения?
  • Какво има значение, когато се фокусирате върху дейностите за изграждане на връзки с децата?
  • Какво представлява трудност за вас, когато вършите и двете дейности едновременно?

 

Вижте “Нещата, които можем да направим сега”, ако искате някакви предложения за занимания преди въведение в тема Б.
Наблюдавайте и запишете или използвайте мобилния си телефон или камера, за да заснемете: как се справяте с ежедневните си задължения. Вижте видеозаписа и обсъдете как можете да взаимодействате с децата, докато изпълнявате ежедневните си задължения. Обърнете внимание и обсъдете как в различни ситуации през деня в един момент смятате ежедневните си задължения за най-важни, а в друг момент намирате за най-важни дейностите по изграждане на връзки с децата.

 

“Вече не правя избор между работата с децата и задълженията си. Благодарение на тази сесия аз се научих да правя и двете неща едновременно. Чувствам се спокойна, а детето се забавлява също по този начин. Така мога да си играя с тях, а те могат да ме прегръщат. Те знаят, че ще бъда с тях, независимо какво се случи.”
Изказване на един от членовете на персонала