Въведение, упражнение чрез провеждане на интервю и сътрудничество в рамките на обучителната програма

Умения, които ще упражните

  • Разбиране за това как личният житейски опит, свързан с привързаността и загубата, е важен източник на знания за професионалния ви живот и дейности. Особено когато работите с деца, чиито контакт с родителите е сведен до минимум или въобще липсва такъв. По този начин може да разберете реакциите на децата, изхождайки от своя собствен опит.
  • Как да бъдете открити по време на диалозите и дискусиите в тази сесия.

Тема на сесията
В тази сесия ще имате възможността да бъдете въведени в същността на програмата и следващите обучителни сесии. Също така ще проведете кратки интервюта помежду си, с цел да разберете какви важни знания от собствения ви житейски опит притежавате – знания, които ще бъдат от полза във вашия професионален живот. Ще разберете какво се очаква от вас, докато изучавате теорията за грижа за детето в хода на тази програма, и как инструкторът, вашият ръководител и служителите могат да си оказват взаимна подкрепа, докато участват в програмата.
 

Цели на сесията

  • Да разберете как работи обучението TFair Start, какво представляват сесиите и какво е необходимо да се прави във времето между тях.
  • Да разберете как личния ви живот може да осигури ценно професионално знание.