Въведение в темата – Привързаност и загуба – Какво знаем по тази тема в нашата група? Как можем да използваме това знание в работата си?

При деца, загубили своите родители често можете да наблюдавате поведенчески проблеми (такива като: постоянно да се прилепват към грижещия се за тях, пристъпи на гняв, непокорство, разрушително поведение или прояви на апатия, отказ от хранене или постоянен прием на храна) и емоционални състояния (като самота, депресия, гняв, чувство за малоценност).
Такъв тип поведение може да бъде разбрано единствено, ако сте запознати с това как децата реагират при загубата на грижещия се за тях и как се опитват да я преодолеят, като прилагат различни начини за справяне с проблема.
Най-добрият начин да се разбере това е, като с взаимна помощ всеки от групата създаде схема за това как е изживял и възприел грижата в ранното си детство, а също така и за това как той или тя се е справял с загубата.
Раздялата има не само негативно влияние, тя ни прави по-силни и съзидателни при откриването на нови способи за преодоляване на трудностите в живота.