Какво знаем от нашия собствен опит за преживяването на раздяла и за нейното преодоляване?

ВЗАИМНО ИНТЕРВЮИРАНЕ


2×20 минути
 
За изпълнението на тази задача, можете да седнете заедно с друг член на персонала и да направите интервюто. Работете по двойки.
 

Целта на интервюто е да се разбере какво вие и вашия партньор в интервюто знаете за състоянието привързаност и разбира се, какви са били във вашето детство реакциите ви при раздяла. Да обсъдите как всеки член на екипа може да използва своя личен опит в работата си като професионален възпитател или грижещ се за деца и подрастващи.
 

Единият от участниците интервюира другия в продължение на 20 минути.
 

След това ролите се разменят и интервюиращият става интервюиран.
След като приключите с интервютата, ще представите дейността на партньора си в рамките на 5 минути.
 

Вашият старт в живота:
 

 1. Какво е било положението на родителите ви, когато майка ви е забременяла – къде са живеели, на каква възраст са били, колко деца са имали?
 2. Знаете ли как са протекли бременността и раждането ви? (родителите ви разказвали ли са ви истории, свързани с това?)
 3. Кой се е грижил за вас от раждането ви до 3-годишна възраст?
 4. Какъв е традиционният начин за полагане за грижи за бебета във вашата културна среда?
 5. Кое е най-хубавото нещо в начина, по който родителите ви са полагали грижи за вас?
 6. Кой спомен от детството ви, свързан с родител или човек, полагащ грижи за вас, ви носи най-силно чувство за сигурност и?
 7. Коя е първата трудна, малка или голяма раздяла, която си спомняте?
 8. Как реагирахте на нея – какво мислехте, чувствахте и направихте?
 9. Как се опитахте да се справите с тази раздяла – какво мислехте, чувствахте и направихте? (гняв към грижещия се за вас, „изстиване отвътре“, опит да забравите или да пренебрегнете случилото се и да продължите напред въпреки случилото се, чувство на тъга?)
 10. Виждали ли сте някое от децата във вашата институция да реагира по същия начин като вас, кое е това дете?

 
 

Вашето професионално развитие

 1. Какво ви подтикна да изберете професия в сферата на грижата за деца?
 2. Кои са най-важните основни ценности за вас като професионалист в сферата на грижите за деца?

 

Вашата настояща професионална дейност:
 

 1. От къде идват децата във вашата институция?
 2. Какви са техните проблеми?
 3. Кои аспекти от ежедневната ви работа намирате за най-удовлетворяващи и за най-трудни?
 4. Откривате ли в някои от проблемите на децата във вашата институция проблеми от вашето собствено детство? Как това може да се използва в професионалния ви подход и дейности спрямо тях?
 5. Върху какво според вас е най-важно да работите, за да станете по-добър професионалист в областта на грижата за деца? Какво може да направи вашият ръководител, за да ви подкрепи в това начинание?

 

След приключване на интервютата, споделете мислите си с цялата група – по пет минути за всеки участник (ако членовете на групата са много на брой, по 2 минути на човек).
 


ГРУПОВА ДИСКУСИЯ


15 минути
 

 • Обсъдете как опитът на всички членове на екипа ви помага да разберете реакциите и нуждата от грижи за децата. Този личен опит и размислите ви за него са най-важната част от професионалното обучение.
 • Обсъдете как можете да използвате това знание в работата си. Как можем да наблюдаваме реакциите на децата в отговор на положените грижи и трудната раздяла в ежедневната ни практика?