Работен план – неща, които можете да направите преди началото на следващата сесия.

  • Запишете какво правят децата, когато грижещия се за тях ги остави сами.
  • Можете да направите това, като записвате онова, което виждате/ като използвате фотоапарат с опция за видео запис/ като използвате видеокамерата на мобилния си телефон. Ако на работното ви място разполагате с компютър, качете всички отделни записи на него, след което ги изтрийте от фотоапарата или телефона, използван за записването.
  • Независимо какви наблюдения сте записали на хартия или на видео клип, те не трябва да стават достояние за лица, които не участват в обучителната програма. Моля, вземете решение кой ще отговаря за това преди края на този модул.
  • В началото на следващата сесия ще видите и обсъдите записите, ще поговорите за това дали има проблеми при осъществяването на съвместната ви работа или с разбирането на индивидуалните задължения, както и за начините, по които могат да се разрешат тези проблеми.

 
 
 
Благодарим ви за интереса и успех в работните ви дейности до следващата сесия!
 


ОЦЕНКА


Оценете дали притежавате тези знания и умения и дали според вас в групата съществува необходимата откритост.