Plan pracy: co mam/mamy zrobić jako grupa pracowników przed następna sesją

groupdiscus02
 1. Spisać refleksje i przemyślenia, jakie nam się nasunęły, gdy to czytamy. Omówić w grupie pracowników:
  • Jakie reakcje na rozstanie zaobserwowaliśmy w grupie dzieci?
  • Jakie mieliśmy przemyślenia na temat naszych własnych strat, kiedy dorastaliśmy?
  • Jakie cenne wspomnienia z godzenia się ze stratą zachowaliśmy z naszego dzieciństwa?
  • Jak możemy je wykorzystać pracując z dziećmi?
  • Proponowane działania prowadzące to otwartej rozmowy z dziećmi na temat straty i godzenia się ze stratą.
 2. Napisz plan Waszej pracy na okres do rozpoczęcia następnej sesji.
 3. Jeżeli Wy lub dziecko korzystacie z telefonu komórkowego lub kamery video: Po zgraniu wszystkich nagrań na computer upewnij się, że zostały skasowane z telefonów lub kamer, na których były nagrane.

 


Kwestionariusz samooceny

 

Jeśli chcesz przeprowadzić samoocenę możesz otworzyć i wydrukować mały quiz, tutaj poniżej. Rozwiązania są napisane w dolnej części strony, więc może dobrym pomysłem jest, aby złożyć papier lub zakryć rozwiązania przed rozpoczęciem.


OTWÓRZ DOKUMENT TUTAJ

 
 

Dziękujemy za udział i udanej pracy do następnej sesji!