Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между 6 и 7 сесия:

  • Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали?
  • Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
  • Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
  • По какъв начин си сътрудничихте помежду си и поемахте отговорност?
  • Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?

Кой съм аз? – изграждане на позитивна идентичност у децата, лишени от родителска грижа

Умения, които ще упражните
  • Умение за планиране и практикуване на открит диалог относно грижите, получени извън собственото семейство и относно самото биологично семейство.
  • Как да използвате собствения си житейски опит като пример във вашата работа с децата.
  • Как да помогнете на децата и младежите да придобият разбиране за тяхното поведение като естествена реакция на загубата.
  • Как да разработим практически занимания за малките деца, чрез които преживяванията, свързани със загубата да могат да се разрешат.Тема на сесията
В тази обучителна сесия вие ще разгледате начините, чрез които да помогнете на децата да развият положителна представа за себе си, както и висока самооценка.
В тази сесия са представени различни начини (средства), чрез които детето да се справи със своя произход.
Цел на сесията
Основната цел на тази сесия е да се овладеят техниките, чрез които да се помогне на децата да формират положителна представа за себе си, като разберат своя произход.