Работен план:
Неща, които ще направим преди следващата сесия

  1. Моля, запишете вашите разсъждения и мисли по тези въпроси. Можете да използвате техниката мозъчна атака (брейнсторминг) за генериране на нови идеи: какви дейности са подходящи за децата в нашата група? Кога можем да отделим време (например групова среща след вечеря), за да попитаме децата дали искат да работят по такива проекти?
  2. Напишете план – как смятате да работите преди началото на следващата сесия
  3. Ако вие или децата сте свикнали да използвате мобилен телефон или видеокамера: след като запазите видео материала на вашия компютър, изтрийте го от мобилните си телефони или фотоапарати.