Моля, отделете 15 минути (или колкото ви е необходимо), за да обобщите с какво се занимавахте между 11 и 12 сесия:

 • Успяхте ли да направите това, което бяхте запланували?
 • Направихте ли видеозапис на тези практики?
 • Кое беше лесно постижимо за вас и кое трудно?
 • Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
 • Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?
teenagers_intro
Юношите (тийнейджърите) и младите хора, напускащи специализираните институции за деца, лишени от родителски грижи

умения, които ще упражните
 • азбиране на характерните за пубертета предизвикателства;
 • подготовка на децата за навлизането в пубертета чрез диалог
 • управление на персонала – контрол срещу самостоятелност – договаряне и съгласие вместо контролиране
 • разбиране значението, което има групата на връстниците за развитието
 • планиране на последващите грижи за младия човек след напускането на институцията
 • организиране на парти за “напускането” му/ й.

тема на сесията
В тази обучителна сесия ще разгледате фазата на преход, когато детето навлиза в юношеството и започва изграждането на идентичността и ще работите върху начините, чрез които можете да подпомогнете децата в този период. Вие също така ще работите върху подготвянето на младия човек за напускането на институцията.
цел на сесията
Целта на тази сесия е персоналът и ръководителят съвместно да разгледат прехода от детство към пълнолетие и да постигнат съгласие относно методите, чрез които да подпомогнат юношите в институцията и да разберат значението, което има подготовката за напускането на младия човек на институцията.