тема c: последващи грижи

Напускането на институцията и започването на самостоятелен живот често е основен проблем – самотата, преживяна от младите хора може да бъде особено стресираща и това налага необходимостта от система за последващи грижи. Въпреки това в много страни, дори “богатите”, системата за последващи грижи не е достъпна, когато професионалните взаимоотношения приключат. Това е тъжен факт, тъй като много проучвания показват, че последващите грижи имат много положителен ефект върху младите хора след напускането на институцията.


Можете да започнете с предварително решаване на проблемите, като се свържете със съответните власти няколко години преди периода на напускане, така че да препоръчате последващи грижи. В някои страни младите хора имат ментори, които се срещат с тях редовно след напускането им на институцията и им помагат да се справят с ежедневния им живот. Проучванията показват също, че тези млади хора се справят по-добре, ако имат досег с група на връстници – ако например живеят в къща с други млади хора, където има няколко специалисти, помагащи им да се справят с ежедневните задачи.


Можете също така да обсъдите с младите хора как да се подготвят да водят самостоятелен живот след напускането им, включително може да разработите план.


teenagere09