ТЕМА Д: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТОЯ В ИНСТИТУЦИЯТА

Добра идея е да организирате прощално парти.
teenagere01

  • Преди това съберете всички снимки, видеоклипове и други лични записи на напускащия млад човек.
    Можете да му/ й ги дадете на партито.
  • Всички членове на персонала трябва да подготвят кратка реч, в която да изразят какво е означавал за тях младият човек и да опишат силните му/ й страни.
  • Един от неговите/ нейните връстници може също да изрази мнение относно приноса на напускащия млад човек към живота на останалите юноши.
  • Други важни за напускащия млад човек хора трябва също да бъдат поканени и ако е възможно да бъдат помолени да го/ я подкрепят след напускането му/й.