Моля, отделете 15 минути (или колкото ви е необходимо), за да обобщите с какво се занимавахте между 12 и 13 сесия:

 •  Успяхте ли да работите за разрешаването на тийнейджърските проблеми и да помогнете на младите хора при тяхното напускане на институцията?
 • Направихте ли видеоклипове на вашите практики?
 • Кое беше лесно постижимо за вас и кое трудно?
 • Какво научихте от проведените до момента дискусии и от решенията, които взехте?
 • По какъв начин си сътрудничихте помежду си и подходихте ли отговорно към разработване на вашите бъдещи работни планове?
Нашите професионални компетенции след обучението

Умения, които ще упражните
 • Изготвяне на систематична оценка на проекта за образователно и организационно развитие.

Тема на сесията
В тази 13 сесия вие ще разгледате резултата от работата ви по програмата FAIRstart в пет различни области:

 • резултатът от вашата практика като възпитатели;
 • ефектът върху развитието на децата и върху взаимоотношенията дете – възпитател;
 • ефектът върху способностите (уменията) на персонала, които се отнасят до теорията и практиката на грижите за децата;
 • ефектът върху взаимоотношенията ръководител/ инструктор/ персонал и уменията за сътрудничество;
 • ефектът върху връзките с местната общност и лидерите на обществено мнение.

Въпросите, които ще разгледате в тази сесия са: Когато сравнявате началото на този образователен проект с текущия ви статус – по какъв начин се е отразил той върху способността ви да се грижите за деца, настанени извън дома им? Създали ли сте организация, която е по-социална, по-систематична в начина си на работа и която в по-голяма степен е способна да предложи дългосрочна сигурна база на децата? Насърчава ли се съдействието и свободната дискусия помежду ви, както и създаването на нови модели за работа?

Цели на сесията
Да се сравни статуса на полаганите грижи в началото на проекта с текущия такъв в пет различни сфери на компетентност.