Въведение в темата

ОЦЕНКА НА ВАШИЯ НАПРЕДЪК


Съществуват два метода за оценка на вашата съвместна работа: Единият начин е да сравните вашата работа със стандартите за качество на програмата FAIRstart (вижте 2 сесия). Това ще ви покаже до каква степен сте успели да покриете тези стандарти на програмата. И все пак обучението FAIRstart осигурява единствено основните принципи и средства за организиране и предоставяне на сигурни грижи. Затова вторият метод за оценка е също толкова важен: да се обсъди какъв вид култура на грижа сте изградили заедно във вашата институция по време на обучението – може би сте преоткрили нови ценности в работата си, може би мислите по различен начин за това какво е важно в сферата на детските грижи, може би сте организирали наново начина, по който работите заедно и по който обсъждате работата си. Вашата задача по време на тази сесия е да сравните настоящата си работа с първоначалната оценка на качеството, изготвена от ръководителя или инструктора, когато сте започнали работа си по проекта, а след това да обсъдите моделите, които сте разработили и резултатите, които сте постигнали заедно в процеса на работа. Може и да не сте постигнали всички препоръчани цели, но да сте открили множество добри начини за изграждането на добри практики във вашата институция – някои от вашите идеи вероятно са много по-добри от всичко, което програмата може да ви предложи.