childrens_rights_01
Правата на децата
- Как да научим децата на техните права

Умения, които ще упражните
  • Работа с децата как да разбират техните права, обсъждайки ги с тях
  • Организиране на ежедневието, така че да се разсъждава върху упражняването на правата и демократичните процедури

Тема на сесията
В тази сесия ще работите върху това как да научите децата на техните права, така както са посочени в Уставът (Хартата) на Обединените нации.
Цел на сесията
Целта на тази сесия е да направим така, че децата да научат техните права; да ги научим как да говорят за тях и как ежедневните отношения между възпитатели/ обгрижващи фигури и деца могат да се отразят върху тези права.