girl_disabled_wikimedia
Развитие на децата с увреждания

Умения, които ще упражните

  • разбиране върху това по какъв начин са свързани изоставянето и уврежданията;
  • разбиране относно това какво е важно в работата с деца с увреждания;
  • как могат да се намалят максимално последиците от увреждания върху функционирането на детето;
  • как могат да се преодолеят предразсъдъците към децата с увреждания.

Тема на сесията
В тази обучителна сесия вие ще разгледате и разберете начина на работа с деца с увреждания.
Цел на сесията
Целта на тази сесия е да разработите план за работа с децата, които имат физически или психически увреждания.