Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 9 og 10:

  • Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt? Kig igen på session 1 – 9 for at se, hvad der er blevet gennemført indtil nu. Hvordan håndterer vi roller, opgaver og samarbejde i øvelserne?
  • Hvad har let og hvad var svært?
  • Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt?
  • Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar?
  • Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?
Styrkelse af relationsarbejde i praktiske opgaver

Kompetencer der skal øves
  • Forståelse for balancen mellem opgaveløsning og relationsarbejde.
  • At designe fælles forslag for omsorgsgiver-barn relationsudvikling.
  • Diskutere og planlægge tilbagevendende aktiviteter for at styrke relationen mellem omsorgsgiver og barn

Sessionens tema
I session 9 – Tryg Base modellen – blev I præsenteret for barnets basale sociale behov: at have langvarige relationer med udvalgte omsorgsgivere og følelsen af at tilhøre en familielignende gruppe.I session 4 – Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn? – arbejdede I med forståelsen af balancen mellem to typer af omsorg: praktisk opgaveløsning og socialt relationsarbejde, mens I udfører praktiske opgaver.I denne session kommer I til at diskutere og planlægge, hvordan I kan bruge opgave- og relationstænkning i daglige aktiviteter og hvordan dette kan indgå i en arbejdsplan, der gør det muligt at tilbyde Tryg Base og langvarige relationer, specielt til småbørn og nye børn i institutionen.
Sessionens mål
At udforme og planlægge langvarige relationer mellem børn og deres omsorgsgivere i daglige aktiviteter.