Emneintroduktion A: mangel på en tryg-base-gruppe ved anbringelse udenfor hjemmet

Hvorfor er dagens fokus vigtigt?

Børn, der er anbragt udenfor hjemmet, oplever ikke kun adskillelse fra forældrene. De oplever ofte en serie af adskillelser fra forskellige nye omsorgsgivere og anbringelsessteder. De kan også opleve mange konflikter mellem omsorgsgivere, f.eks. stridigheder om forældreretten, stridigheder mellem institution eller plejefamilie og forældre. De kan bo i institutioner, hvor de konstant møder nye omsorgsgivere tre gange om dagen og ansatte, der nogle dage arbejder med en gruppe af børn og andre dage med en anden gruppe.
 

Når børn mangler en tryg langvarig base med voksne omsorgsgivere vil de reagere med at udvikle usikker tilknytningsadfærd (som I lærte om i session 5: undvigende, ambivalent eller desorganiseret tilknytningsadfærd). Senere i livet kan de udvikle utilstrækkelig social adfærd i almindelighed, så som aggressive eller kortvarige, overfladiske relationer uden sans for tilknytning eller social ansvarlighed.
 

På denne baggrund, bør institutionen eller plejefamilien tilbyde barnet et socialt liv, der er tilrettelagt med henblik på at få børnene til at føle sig forbundne med og værdsatte af andre ligesom i en velfungerende familie.

 


HVAD ER DEN PROFESSIONELLE OPGAVE I ARBEJDET MED BØRN ANBRAGT UDENFOR HJEMMET


I studier af unge mennesker, der er opvokset i institutioner og/eller plejefamilier, beskriver de unge en generel følelse af lavt selvværd og afvisning, en følelse af hjemløshed og en oplevelse af, at ingen i systemet har talt med dem under anbringelsen om det, der virkelig har betydet noget: deres længsel efter at høre til et eller andet sted og tabet af forældrene eller andre vigtige omsorgsgivere.
 

Anbragte børn, der har klaret sig godt som voksne, beskriver alle to karakteristika ved deres barndoms omsorgsgivere:
 

  • En bestemt omsorgsgiver havde vist interesse for deres liv og tilladt dem at knytte sig til dem.
  • De havde levet i en gruppe med en stærk social identitet.

 

Et eksempel:
Den tidligere danske Statsminister, Anker Jørgensens forældre døde, da han var 5 år. Han har udtalt, at hans succes og karriere skyldes to omstændigheder: at hans tante tog hans forældres plads – og at børnehjemmet hvor han boede, havde en stærk social profil og gav ham følelsen af at være et værdifuldt medlem af institutionen.
 

 


 

For spæd- og småbørn kan mange adskillelser i løbet af dagen være farlige for den sociale udvikling og tilknytning. Førskole- og skolebørn har også brug for en stabil personlig relation med en eller to omsorgsgivere. Det er vigtigere at have få stærke relationer med bestemte voksne omsorgsgivere end at have mange forskellige.