Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 7 og 8:
• Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt (hjælpe børnene med at skabe en meningsfuld identitet på trods af, at de har både en familie og omsorgsgiver på institutionen)?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt?
• Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar?
• Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?
Hvordan går det med vores udvikling i undervisningsforløbet?
Evaluering og justeringer

Kompetencer der skal øves
  • Forståelse for, hvad andre arbejder med og hvad de tænker om jeres arbejde med sessionerne indtil nu
  • Overblik over problemer og fremskridt indtil nu
  • Justering af samarbejde og færdigheder

Sessionens tema
I denne undervisningssession vil vi se tilbage på vores arbejde med de første 7 sessioner.
Herefter vil vi hjælpes ad med at evaluere arbejdet i de første 7 sessioner og foretage justeringer.
Sessionens mål
Det første mål i denne session er et tilbageblik på de sessioner, vi har gennemført indtil nu. Har vi fod på teorien og har vi løst opgaverne som foreslået eller opfandt vi nye løsningsmetoder?
Det er vigtigt, at I ikke løber sessionerne for hurtigt igennem, men bliver fortrolige med teorien og at I i praksis forsøger jer med de foreslåede arbejdsmetoder. Hvis der er metoder, I ikke føler jer fortrolige med, er der intet i vejen for, at I gennemgår en session eller en opgave igen, før I fortsætter. Formålet med programmet er ikke at lære omsorgsteori, men derimod at blive fortrolig med teorien og herefter at indarbejde teorien i det daglige arbejde. Børneomsorg fordrer ikke kun teoretisk viden, det kræver også evnen til at omsætte denne viden til planlægning og indførelse af gode daglige arbejdsrutiner.
Det andet mål med denne session er at alle – leder, instruktør og medarbejdere – tager en pause fra arbejdet med undervisningsprogrammet og diskuterer indbyrdes, hvad I har opnået indtil nu for at sikre, at alle har opnået fuldt udbytte af programmet samt at fastslå, hvad der er udgangspunktet for arbejdet med de næste sessioner.

“This session helped a lot to organize the relationships among the caregivers, group leaders, social service and the director. For the first time we listened to their ideas on the training and the staff. For the first time, our director spoke with us face to face and told how satisfied he was. To belong to a place was very nice. A part of this was children.”
Staff member’s statement