Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между 7 и 8 сесия:
• Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали (да помогнете на детето в процеса на формиране на идентичност, въпреки разнородните грижи, които е получавало)?
• Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
• Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
• По какъв начин си сътрудничихте помежду си и поемахте отговорност?
• Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?
Как се справяме с обучителната програма? Оценка и необходими промени

Умения, които ще упражните:
  • ще разберете върху какво работи всеки един от вас и какво мислят другите за свършената до момента работа;
  • преглед на проблемите и напредъка до момента;
  • съгласуване на процеса на сътрудничество и практикуване.

 


Тема на сесията:
В тази сесия ще разгледате свършената от вас работа през първите 7 сесии. После взаимно ще си помогнете при оценяването на вашата работа през първите седем сесии и ще въведете промени.
Цели на сесията: 
Първата цел на сесията е да направите преглед на сесиите, които сте преминали до момента; да проверите дали сте разбрали теорията, а също и да видите как сте се справили с различните задачи, които ви бяха предложени или които съставихте сами.
Важно е да не преминавате прекалено бързо през сесиите, а да се запознаете с теорията, както и да приложите на практика предложените ви препоръки. Така че не се притеснявайте, в случай че решите повторно да проведете някоя от сесиите или задачите преди да продължите напред, ако не се чувствате напълно уверени в овладяването им. Тази програма не е обучение по теорията за предоставяне на грижи за деца – тя е предназначена не само за научаване и разбиране на тази теория, а и за да можете сами да разработвате възпитателни практики. Грижите за детето не се отнасят единствено до теоретичното им овладяване, но също и до умението да се планират и практикуват рутинно такива дейности.
Втората цел на тази сесия е всички вие – лидер/ ръководител, инструктор и персонал – временно да направите пауза в тази програма и да обсъдите помежду си постигнатото до момента. Това е с цел да се уверите, че извличате максималното от нея, както и да разберете на какво ниво сте преди да продължите работата си.

“Тази сесия помогна много относно това как да се осъществяват взаимоотношенията между предоставящите грижи, ръководителите на групи, социалните работници и ръководителя.За първи път изслушвахме взаимно нашите идеи за обучението. За първи път нашият ръководител разговаря с нас лице в лице и каза колко доволен е той. Да се чувстваш, че принадлежиш към някакво общност е много хубаво чувство. Част от това бяха и самите деца.” Изявляние на един от членовете на персонала