Работен план: неща, които ще направим преди следващата сесия

 


В следващата сесия ще се запознаете с модела на сигурната база в грижите за децата.  Този модел е необходимо да се обсъди между ръководителя, инструктора и персонала, тъй като може да повлияе на работния график на персонала.  Този модел повдига проблема относно работните смени на възпитателите и в същото време нуждата на децата от едни и същи възпитатели през деня. Освен това  моделът предлага малките групи възпитатели да отговарят за конкретни групи деца, така че да се формират групи от семеен тип.

  • Да проследим решенията за оказване на взаимна подкрепа между ръководителя, инструктора и персонала.
  • Да направим преглед на работния график на персонала за следващата сесия.

 

Благодарим ви за вашия интерес и ви пожелаваме успех в работата до следващата  сесия!