Моля, отделете 15 минути (или колкото ви е необходимо), за да обобщите с какво се занимавахте между 10 и 11 сесия:

  • Успяхте ли да направите това, което бяхте запланували?
  • Направихте ли видеозапис на тези практики?
  • Кое беше лесно постижимо за вас и кое трудно?
  • Какво научихте от вашите дискусии и решения?
  • Как оценявате сътрудничеството помежду ви и поемането на отговорност за развитие на работните ви планове в бъдеще?
intro8_u_mellemrum
Насърчаване на социално, емоционално и когнитивно учене

Умения, които ще упражните
  • персоналът да разбере обучителните затруднения на децата, които не са получавали качествени грижи преди приема им в институцията;
  • разработването на дейности и практически занимания, които да насърчат учебния процес;
  • помощ на децата, за да преодолеят обучителните трудности.

 


Тема на сесията
В сесия 11 ще разгледате как когнитивното учене (училищни дисциплини: математика, изучаване на езици и т.н.) е свързано със социалния живот на предучилищна възраст.
 
Въпросът в тази сесия е: как можете да изградите рамка, която да позволи на децата да научат основните социални принципи благодарение на това, че са ходили на училище, университет и че са преминали някакво друго образование?
Цели на сесията
Да се намерят начини, които да насърчат когнитивната способност и социалните умения на децата, необходими за целите на образованието.