Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между 5 и 6 сесия:

  • Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали?
  • Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
  • Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
  • По какъв начин си сътрудничихте помежду си и поемахте отговорност?
  • Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?
Насърчаване на работата, свързана с изграждане на взаимоотношения в ежедневните ви задължения

Умения, които ще упражните
  • Разбиране на баланса, който съществува между ежедневните задължения и работата по изграждане на социални взаимоотношения и връзки с децата.
  • Разглеждане на предложенията за подобряване на взаимоотношенията възпитател – дете.
  • Обсъждане и планиране на периодични занимания за стимулиране на взаимоотношенията възпитател – дете.

 


Тема на сесията
По време на сесия 9 – „Моделът на сигурна база” – се запознахте с основните социални нужди на децата – от дългосрочни взаимоотношения с конкретни възпитатели и от принадлежност към група от семеен тип. По време на сесия 4 „Как да практикуваме професионалната грижа за деца?” вие работихте върху разбирането на баланса между две измерения на грижата – работата по ежедневните ви задължения и работата по изграждане на взаимоотношения, докато изпълнявате своите ежедневни ангажименти. В тази сесия ще обсъдите и планирате как можете да съчетаете работата с взаимоотношенията и как да разработите такъв работен план, който да осигурява възможност за изграждане на сигурна база и дългосрочни взаимоотношения, особено при по-малките и новоприети деца в институцията.
 
Цели на сесията
Да се разработят и планират дългосрочни социални взаимоотношения и връзки между децата и техните възпитатели в ежедневната работа.